Proje

Çiftlik Yönetim Sistemi için Veri Ekosistemi Üretim Hattının Geliştirilmesi

Bulut Tabanlı Verim Görüntüleme, Haritalama ve Takip Sisteminin (Ülkemizde Kullanılan Biçerdöverler için) Geliştirilmesi

SMART-VRA Projesi Kapsamında İş Zekası Gelişim Altyapısı ve Web-Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi

Konvansiyonel Gübreleme Makinaları için Değişken Oranlı Gübreleme Sisteminin Endüstriyel Standartlara Uyumlaştırılması Projesi

Tarımsal Üretimin İzlenebilmesi ve Kaynak Yönetiminin Etkinleştirilmesi ve Çiftlik Yönetiminin Etkinleştirilmesi İçin Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

TARGIS®- VRA: Hassas Tarımda Değişken Oranlı Gübreleme Sistemi Geliştirilmesi

Buğday Hasadında Dane Kayıplarının İzlenmesi Ve Takibine Yönelik Sistemin Geliştirilmesi Projesi

Ülkemiz Tarım Makinaları için GPS Destekli Hassas Tarım Platformunun Geliştirilmesi Projesi 

Proje

Müşteri

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Kamu Coğrafi Verilerine Erişimi, İş Süreçlerinde Kullandırılması ve Tüketicilerin İnternet Tabanlı Bir Yazılımdan Kesinti Ve Arıza Bilgilerine Erişiminin Sağlanacağı Yazılımın Geliştirilmesi Projesi

Özel Sektör

Proje

Müşteri

Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Hizmeti

Özel sektör

Serbest Bölgelerde Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Süreç Yönetimi Otomasyonu (T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Serbest Bölgelerin sahadan verilerinin toplanması (MAKS Standartlarında), ulusal web servislerine bağlantı kurabilen ve sorgulama yapabilen web tabanlı CBS uygulamasının geliştirilmesi ve ilgili Genel Müdürlük iş süreçlerinin sisteme entegrasyonu)

Kamu

Enerji Atlası Yazılım Geliştirilmesi Projesi (EPDK mevzuatı gereği tüm Elektrik, Doğalgaz, LPG ve LNG sunucu şirketlerin lisans ve diğer taşınmazlarının kontrolünü amaçlayan WEB tabanlı CBS Uygulaması geliştirilmesi ve veri tabanı altyapısının kurulumu)

Kamu

Bulut Belediye Projesi Fizibilite Etüt İşi (2015/2129) (Kalkınma Bakanlığı’na sunulmak üzere fizibilite Etüdü raporu hazırlanması)

Kamu

CBS Tabanlı Vektörle Mücadele ve İlaçlama Uygulamalarının Geliştirilmesi İşi (.NET Servisleri yanı sıra, mobil için Android ve WEB uygulamaları geliştirilmesine yönelik CBS çalışmaları geliştirilmesi. Sahadan anlık toplanan fotoğraf ve koordinat verisi ile birlikte sahadaki ekiplere anlık olarak iş emirleri oluşturulması ve ekip ve süreç yönetiminin sağlanması)

Özel Sektör

Gümüşhane İl Özel İdaresi Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmet Alım işi

Kamu

Atlas Uygulama Yazılımına Ek Fonksiyonların Kazandırılması Projesi Kapsamında Yazılım Alımı İşi (2014/111204)

Kamu

CBS Altyapısı Oluşturulması ve Kurulması - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü için Toprak Karbon değerlerinin incelenmesine yönelik Web Tabanlı CBS Uygulaması Geliştirilmesi ve FAO üzerinden Birleşmiş Milletlere bağlanması. Tüm coğrafi verilerin harmonizyonu, sahadan toplanan verilerin bir veri tabanı oluşturularak servislere aktarımı

STK

Ağ Tabanlı Merkezi 2 ve 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı Geliştirilmesi (Adana Bölgesinde Tarımsal Uygulamalarda kullanılmak üzere CBS tabanlı yazılım ve donanım geliştirilmesi ve CBS Laboratuvarı kurulumu)

STK

Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalının (TUCBS Geoportal) Oluşturulması Projesi (2013/64638) (Halen yayında olan ulusal coğrafi veri portalının INSPIRE Standartlarında hazırlanması)

Kamu

Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Danışmanlık Hizmet Alımı (Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere Fizibilite etüdü raporu hazırlanması)

Kamu

Yazılım ve Veri Hazırlama Hizmeti (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri İşçiliği Projesi kapsamında) (ATLAS Uygulaması geliştirilmesi ve altyapısının hazırlanması (Bakanlık tüm coğrafi verilerinin düzenlenerek, ortak bir dilde servislere açılması, halen kullanımda olan Türkiye Altlık haritasının oluşturulması, meta veri hazırlanması ve ATLAS Uygulaması üzerinden sunumu) (Tüm ulusal coğrafi veri sunucularının sisteme entegrasyonu ve servislerinin kullanımı)

Özel sektör

GEODATA Uygulamasına Yeni Modüllerin Geliştirilmesi İşi

Kamu

Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Projesi (2012/59393)

Kamu

Ağ Tabanlı Üç Boyutlu Ulusal Bilgi Sistemi Yazılım Hizmeti Alımı İşi (JAVA tabanlı 3D ve 2D Harita Uygulaması – Web ve Masaüstü)

Kamu

İnternet Ağ Tabanlı CBS Uygulaması 3D Modülünün Geliştirilmesi (GEODATA 3D Modülü)

Kamu

DSİ Tile API Geliştirilmesi

Kamu

Ağ Tabanlı CBS Projelerinin Tanıtılması için Uygulama Geliştirilmesi Hizmet Alımı

Kamu

GPS Destekli Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Kamu

Mevcut WEB Tabanlı CBS Uygulamasının yaygınlaştırılması ve Yeni Modüller Geliştirilmesi (GEODATA kapsamında)

Kamu

WEB Tabanlı CBS Yazılımı Geliştirilmesi (GEODATA)

Kamu


01.01.2019 tarihinden itibaren 11115 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS