GEOSYS


GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd, faaliyete başladığı 2002 yılından bu yana Coğrafi Bilgi Sistemleri sektöründe anahtar teslim ürün ve hizmetler geliştirmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım alanının genişliğini fırsata çeviren GEOSYS sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesini kamu kurumları öncelikli olarak, internet tabanlı kentsel, çevresel ve tarımsal projeler ve 2 ve 3 Boyut haritalar üzerinde ürün entegrasyonu ve mobil sistemler üzerine aktaran projeler üzerinde çalışmakta ve yenilikçi ürünler geliştirmektedir. Bununla birlikte kamu kurumlarında E-Devlet dönüşüm çalışmaları kapsamında, kurumsal CBS altyapısı kurulumları ve sürdürülebilir CBS üzerinde yoğun çalışmalar yapmaktadır.

GEOSYS, doğru, güvenilir ve yüksek kaliteli veri ve yazılım ile etkili mekansal çözümler üretmekte ve mekansal veri ve konumsal bağlama özel terzi-dikim Coğrafi Bilgi Sistemleri çözümleri sunmaktadır.

Firma broşürü için tıklayınız.

Ürün ve Hizmet Alanlarımız


Mobil – Web – Masaüstü platformlarda


Kent Bilgi Sistemleri


Hassas Tarım Teknolojileri


Enerji Yönetim Sistemleri


Varlık ve Taşınmaz Yönetimi


Mekansal İş Süreçleri Otomasyonu


Coğrafi Veri Yönetimi


Bilgi Sistemi Altyapı Kurulum Hizmetleri


Çevrimiçi/Çevrimdışı 2 ve 3 Boyutlu Haritalama


Saha Emirleri Yönetim Sistemi


Veri Toplama Hizmetleri


Mekansal Tabanlı Savunma Sanayi Yönetim Sistemleri


Vizyonumuz

GEOSYS’in temel vizyonu, hizmet verdiği sektör ve müşteri ihtiyaç ve hedeflerini en kapsamlı şekilde değerlendirmek ve mekansal girdinin etkin kullanımı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri odaklı internet, masaüstü ve mobil teknolojileri geliştirmektir. Konum odaklı CBS ve GPS teknolojilerinin yurtiçi ve yurtdışındaki gelişimini en yakından takip ederek müşteri ihtiyaçları kapsamında paket ya da terzi-dikim çözümler üretilmesi ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması GEOSYS’in temel hedefidir.


Misyonumuz

GEOSYS, kullanım alanı giderek artan konum tabanlı teknolojileri,

• Altyapı
• Enerji
• Kentsel Alanların Yönetimi,
• Tarım,
• Ulaşım ve Haberleşme,
• Sağlık

gibi farklı sektörlere entegre ederek, yerli, güvenli, kaliteli ve kullanıcı dostu çözümler üretmeye odaklanmaktadır.


Sertifikalarımız


01.01.2019 tarihinden itibaren 11106 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS